Å kjøre i det opne fjellandskapet kan samanliknast med følelsen av å fly. Vegen svever og strekker seg ut i lange og duvande former. Det er lett å la tankane sveve like høgt som fjella i horisonten. Naturen er både forlokkande og oppnåeleg, og heile tida ligg vegen i landskapet som eit trygt ankerpunkt. Landskapet kan verke dovent og vennleg, men det er gode grunnar til at vegen er vinterstengd. Når vinteren fester grepet og vinden bles nådelaust over viddene, er det for krevjande å halde vegen open med dei store snømengdene. Om sommaren når alt ligg bada i lys, er det ingen skuggesider. Same kvar du vel å stoppe, treng du ikkje gå langt før det følest som ein liten ekspedisjon. Dette åpne landskapet treng ikkje mykje tilrettelegging, og rasteplassane og kunsten føyer seg inn i det eksisterande og gjør deg merksam på detaljene. Valdresflye er som eit stort bilete, meir enn skjulte løyndomar. Her er det roa som er framtredande for opplevinga av det vidstrakte landskapet.

Historie

Å byggje vegar i fjellet var med på å binde dei forskjellige delane av landet saman. Fleire fikk oppleve fjellet, og vegane var til stor nytte for stølsdrifta. Dei fleste fjellvegane i Norge har altså heilt frå dei vart bygde vore viktige for reiselivsnæringa, og gjort det råd for oss å kome oss til fjells på ein enkel og trygg måte. Valdresflya er eit godt eksempel på ein slik veg.

Opplevingar 

Her kan du stoppe bilen nesten kvar som helst, og ta lengre eller kortare turar i fjellet. Rjupa og Vargbakkene er spesielt tilrettelagde stoppestader, men er absolutt ikkje dei einaste stadene der du bør ta ein pause. Her er det også stølsdrift som gjer det mogleg for deg å kjøpe smør, rømme og ost laga på den opprinnelege måten.

Sykkel

På Valdresflye får du følelsen av å «sveva» over fjellvidda med flott utsikt mot fleire fjelltoppar i Jotunheimen Nasjonalpark. Hugs at store opne flater høgt til fjells også betyr ein del vind. Anten du kjem frå nord eller anbefaler vi å leggja inn ein avstikkar (2 km) til den vakre innsjøen Gjende som er eit godt utgangspunkt for mange fotturar. På Valdresflye er det ein del biltrafikk og nokre lange stigningar, men så absolutt overkommeleg for syklistar.

Strekninga vil på sikt bli ein del av Nasjonal sykkelrute 5.

Fotturar

Anten du liker steinete fjellterreng eller mjukt skogsterreng er du sikker på å finne turstiar som passar dine preferansar langs strekninga. Bitihorn og Synshorn er attraktive toppar som gir fantastisk utsikt over Bygdin. Ønsker du deg ein familievennleg tur med vidstrakt utsikt over Jotunheimen kan Gravolskampen i nærleiken av Bygdin være eit godt val. For å oppleve den kjende, men krevjande turen over Besseggen må du leggje turen innom Gjende. Utsikta over ryggen er praktfull med den grøne innsjøen Gjende på den eine sida av eggen og det blå Bessvatnet på den andre sida. Dersom du ønsker eit enklare og kortare alternativ er Gjendehøe eit godt val.  I Sjodalen finn du Hulderstigen natursti med 15 poster med informasjon om natur og kultur. Stien går gjennom naturreservatet Stuttonglia, og er fin å gå med barn. Turen til Stuttongkampen ved Hindsæter er ein fin fottur i eit variert landskap med furu- og bjørkeskog, sæterlandskap, fjellvatn, små bekker og snaufjell. På toppen får du fin utsikt over heile Sjodalen og toppane i Jotunheimen.

Fleire fine turstier langs vegen finn du i turguiden Outdooractive.

Nasjonal turistveg Valdresflye går mellom Garli og Hindsæter med avstikkar til Gjende. Strekninga er 49 kilometer lang (veg 51). Vegen er eit godt alternativ om du skal nordover, eller du kan legge den inn som ein del av mange rundturar.

Vinter varsel: Vegen er åpen - 31. mars 2021. Deler av Nasjonal turistveg Valdresflye er vinterstengt mellom Garli og Maurvangen. Raude flagg i kartet viser kvar strekningen blir stengt. Strekninga er open mellom Hindsæter og Gjendesheim. Vegen er normalt stengt i desember og opnas igjen i april. Tilkomst til Gjendesheim er frå Randen (veg 51) eller Sjoa (veg 257).

Køyrande må være oppmerksame på tamrein på strekninga. I menyen til under finn du nokre lenker som vi håper kan vera til hjelp. For ytterligare turistinformasjon ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar.

Kommer du med elbil? Kart med ladepunkt for elbil på Valdresflye

Opningar og stengingar av vinterstengde turistvegar og statistikk >>

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.
Kart med oppdaterte trafikkmeldinger >>

GPS: Garli 61.269397, 8.863413 -
Hindsæter 61.618944, 8.972654

Instagram