Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Valdresflye

Gjende

Gjendeosen er ein travel møteplass ved innfallsporten til Jotunheimen nasjonalpark. Gjende er kjent som Jotunheimens vakraste innsjø med sin irrgrønne farge, omgitt av ville fjell. På vestenden ligg Gjendebu, på nordsida ligg Memurubu og ved austenden Gjendesheim. Om sommaren går det båtrute mellom desse tre stadane.

Tilgjengeleg for rullestol.

Kamera ikon