Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Valdresflye

Steinplassen

I fjellet er det vanleg å sette opp vardar, ein stein oppå en annan, for å markere stiar og kanskje erobringa av ein fjelltopp. Dei to steinblokkene, «Rock on Top of Another Rock», på Valdresflye er eit kunstverk som peikar til slike vardar. Men verket stiller spørsmålsteikn ved seg sjølv. Er det gjort av mennesker, eller er det eit av naturen sine luner?

Delvis tilgjengeleg for rullestol.

Kamera ikon