Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Valdresflye

Vargebakkane

Vargebakkane ligg på den sterkt stigande vegstrekninga mot Valdresflye og fjellovergangen mellom Valdres og Gudbrandsdalen. Den lille parkeringsplassen Vargebakkane er godt utgangspunkt for mange fine turar i området.

Tilgjengeleg for rullestol.

Kamera ikon