Gaularfjellet er en godt bevart hemmelighet for de fleste, men for alle som har oppdaget denne vegen, står den fram som noe helt spesielt. Kjøreturen går langs fjorden før vegen snirkler seg opp mot det høyeste punktet på fjellet. På rasteplassen ved Utsikten kan du nyte synet av et frodig og vakkert landskap der riksveg 13 slynger seg oppover lia. Vegen følger Gaularvassdraget som er ett av få vassdrag som er vernet, og byr på alt fra ville stryk og fosser til rolige partier hvor vannet flyter stille av sted. En tur oven den spenstige brua over Likholefossen gir deg opplevelsen av å være midt i det sprudlende fossesuget.

Historie

I 1853 vart det for første gang søkt om midlar til å byggje veg over fjellet, men det skulle gå nesten 100 år før den blei ein realitet. Vegen vart raskt ei viktig ferdselsåre frå den vart opna i 1938, men i dag er den eit fredeleg alternativ til hovudvegane som tar det meste av trafikken.

Opplevingar

Det er enkle og funksjonelle punkt langs heile vegen som gjer det råd å stoppe, strekke på beina eller berre nyte detaljane eller utsikta. Her er det rikeleg med stader der ein kan prøve aurefisket, og alle som har fiska veit at det handler om late snøret henge ute og vente. Litt slik som det er å kjøre denne vegen, det er her du skal ta deg god tid og la opplevinga langsamt vekse fram.

Likholefossen har vi nemnt, Balestrand er ein flott start på turen, der er det også råd å ta båt inn til Fjærland og besøke bremuseet. Ein fin måte å oppleve fjorden, og ein god start på turen over fjellet.

Sykkel

Denne vegen kan du med fordel sykle med start på Moskog slik at stigningane både opp mot Rørvikfjellet og mot toppen av Gaularfjellet ikkje blir for tung. Alternativ rute er med start på Sande. Frå Eldalsosen og opp mot fjellet kjem du tett på Gaularvassdraget. Elva Gaula har 29 større fossar med Likholefossen og brua over som eit høgdepunkt. Frå rasteplassen på Utsikten får du ei frisk utforkøyring ned til fjorden og ein lett tur vidare til Balestrand.

Fotturar

Fossestien er ein 21 km lang vandreveg som går langs elva Gaula parallelt med turistvegen. Ein kan velje om ein vil gå heile turen, eller berre delar av den. Stien går forbi fleire større fossar og gjennom eit frodig kulturlandskap med aktive gardsbruk.Langs strekninga finn du også fjellturar til flotte utsiktspunkt og rolege fjellvatn der det er mogeleg å fiske. Nær Balestrand kan du gå den krevjande turen til Keipen. Turen går frå fjorden til høgfjellet og gjev eit spektakulært utsyn over Sognefjorden med fjordarmane Vetlefjorden og Fjærlandsfjorden

Den gamle ferdselsvegen gjennom Sværeskaret er ein fin tur for familiar og for deg som vil ha en overkommeleg tur i høgfjellsterreng. Stien startar ved parkeringa på Torsnesstølen og går gjennom eit lett og oversiktleg terreng til Skarvatnet. Om du vil ha en lengre og meir utfordrande tur kan du gå gjennom skaret og ned til Sværedalen og Vetlefjorden.Leiter du etter ein roleg teltplass kan du ta turen inn til dei gamle stølane Årsnesstølen og Horsevikstølen som ligg idyllisk til ved Skardvatnet. Vakrare plass for sjelero og kvile er ikkje lett å finne.

Fleire fine turstiar langs vegen finn du i turguiden Outdooractive. 

Nasjonal turistveg Gaularfjellet går mellom Balestrand - Moskog og mellom Sande - Eldalsosen og er 114 km lang (veg 55/613/610). Frå Balestrand er det mogelig å ta fine avstikkarar. Ein båttur som endar nesten ved Jostadalsbreen er eit fint sett og oppleva naturen på.

I menyen til under finn du nokre lenker som vi håper kan vera til hjelp. For ytterligare turistinformasjon ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar.

Vintervarsel: Vegen er åpen - 27. april 2021. Vegen er vinterstengt over Gaularfjellet mellom Mel og Mjell. Raude flagg i kartet viser kvar strekningen blir stengt. Strekninga er normalt stengt i desember og opnas igjen i slutten av april.

Opningar og stengingar av vinterstengde turistvegar og statistikk >>

Kommer du med elbil? Kart med ladepunkt for elbil på Gaularfjellet.

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.

Kart med oppdaterte trafikkmeldinger >>


GPS: Balestrand 61.210673, 6.527917 -
Moskog 61.423073, 6.134652.
Sande 61.326835, 5.797215 -
Eldalsosen 61.339328, 6.130588

Instagram