Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Gaularfjellet

Hestad rasteplass

Hestad kapell ligg på ei landtunge mellom Viksdalsvatnet og Hestadfjorden. Den vesle, brunbarka kyrkja og området rundt er freda. Ei stavkyrkje stod på Hestad frå 1327 da den i 1805 vart erstatta av dagens kapell. Ein del av tømmeret i kapellet stammar frå den gamle stavkyrkja.

Kamera ikon