Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Gaularfjellet

Likholefossen

Gaularvassdraget kan være kraftfull og vill spesielt når vassføringa er stor. Ein tur over den spenstige stålbrua over Likeholefossen gir nærkontakt med kreftene i fossen. Frå brua kan du vandre vidare på Fossestien langs det verna vassdraget.

Delvis tilgjengeleg for rullestol.

Kamera ikon