Det er ingen løyndom at Hardanger er som eit einaste stort postkort, og nesten kor du snur deg ser du rett inn i ein buldrande foss eller blomstrande frukttre. Alt det vakre du har høyrt om Hardanger er sant. Der er i tillegg dramatiske vegar i dramatisk natur, og stor variasjon i inntrykka. Vegane i Hardanger har si eiga fart, og du må tilpasse deg det naturlege tempoet. Her ligg vegen på hyller i bratte dalsider, eller går bokstaveleg talt gjennom eplehagane, og det er kanskje denne nærleiken som er det spesielle på strekninga. Her kjører du i sjølve opplevinga heile tida. Den perfekte ferien ville vore å kjøre om våren når fruktblomstringen er i full gang, stoppe og fiske i Hardangerfjorden, for så å reise tilbake når frukta blir plukka på seinsommaren. Da ville Hardanger vist dei unike sidene som skifter etter årstid, og som alle er verdt eit besøk.

Historie

I Hardanger har det vore dyrka frukt sidan 1300-talet, og næringar som båtbygging og steinindustri har vore viktige for lokalsamfunnet. Kunstnarar og turistar har alltid blitt inspirerte av naturen og det storslåtte. Alle vegane i Hardanger betyr ikkje lenger like mykje som tidlegare etter som det er bygd nye og meir moderne alternativ, men som turistvegar er dei gamle vegane like attraktive og viktige som nokon gong.

Opplevingar

Fossar er magnetiske på oss menneskje, og for alle fosseentusiastar er Hardanger det perfekte reisemålet. Hardanger er innramma av store fossar. Steinsdalsfossen, Vøringsfossen, Skjervsfossen, Låtefoss og Furebergfossen er alle forskjellige, men like lette å late seg hypnotisere av. For krafta i desse fossane er så sterk at vi blir ofte berre ståande og stire. Da blir diskusjonen om kva for ein som er den vakreste berre av akademisk betydning. Dei har alle sine unike kvalitetar, som Steinsdalsfossen der kan du følgje stien inn på baksida av fossen, eller Låtefoss med sine to elvelaup som kanskje lokkar til seg fleire skuelystne enn dei fleste attraksjonar elles.

Sykkel

Denne turistvegen er delt i tre «armar» som er knytt saman med ferjestrekningar. Hardanger er eit populært turistområde og biltrafikken er stor i sommarmånadene. Den rolegaste sykkelturen får du på den gamle vegen frå Jondal til Utne (fylkesveg 520) som strekker seg langs Hardangerfjorden og langs frodige frukthagar. Strekninga frå Norheimsund til Granvin (fylkesveg 7) byr også på fin utsikt mot fjorden men her er det meir trafikk. På denne strekninga bør du starta turen med eit besøk ved Steinsdalsfossen. Med tanke på trafikk er den mest krevjande ruta frå Kinsarvik til Odda og vidare til Låtefossen (riksveg13). Her er det også fleire tunnelar men dei fleste av desse kan syklast på «utsida».

 

Nasjonal turistveg Hardanger består av fire strekningar: Granvin - Steinsdalsfossen (veg 79/49), Norheimsund - Tørvikbygd (veg 49), Jondal - Utne og Kinsarvik (veg 550) - Låtefoss (veg 13). Strekningane er til saman 158 km lang. Det går ferje frå Tørvikbygd - Jondal og frå Kinsarvik - Utne - Kvandal. Nasjonal turistveg Hardanger er open for trafikk heile året. Strekninga over Hardangervidda kan i korte periodar være stengd ved dårleg ver om vinteren.

 Strekninga på fylkesveg 550 mellom Alsaker og Herand har restriksjonar for lengde på buss, maksimalt 12,4 meter.

 I menyen under finn du nokre lenker som vi håper kan vera til hjelp. For ytterlegare turistinformasjon ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar.

Veg og trafikkinformasjon - telefon 175.
Kart med oppdaterte trafikkmeldinger >>

GPS: Granvin 60.529691, 6.728418 -
Steinsdalsfossen 60.36635, 6.089795 -
Tørvikbygd 60.300897, 6.171586.
Jondal 60.275681, 6.251585 -
Utne 60.424003, 6.211802.
Kinsarvik 60.375893, 6.719231 -
Låtefoss 59.944362, 6.584351

Instagram